Ny styrelse, nytt "år"

Årsmötet för 2019 är (äntligen) avhandlat och ni är säkerligen många som är nyfikna på vad som sades.

I skrivande stund så är protokollet fortfarande inte justerat men det ska bli klart idag har det sagts.De största ändringar som gjorts är att vi har en ny styrelse! Vi kommer att presentera dem lite längre ner i inlägget. Andra förändringar är att föreningen har uppdaterat sina stadgar en aning, de ändringarna är att föreningens syfte har uppdaterats till att mer specifikt omfatta just Cosplay. Den nya formuleringen är: ”Föreningen ska främja cosplay och kringliggande intressen såsom hantverk och annat associerat med cosplay såsom film, tv-serier, spel och böcker.”

Stadgan för när och hur styrelsen ska kalla till årsmöte har också ändrats. Den nya formuleringen är: ”Ordinarie årsmöte skall hållas innan 31 oktober. För att vara behörigt måste föreningens medlemmar meddelas minst sex (6) veckor i förväg. Möteshandlingarna ska finnas medlemmarna tillhanda senast tre (3) veckor före årsmötet. Motionsstopp råder fyra (4) veckor före årsmötet.”. Syftet med ändringen är att ge er medlemmar mer tid att planera in så att ni lättare kan delta på årsmötet samt tydligare ge information om när motioner behöver skickas in.

Ekonomi

Vad gäller de rykten om att det försvunnit en hel del pengar under de senaste 1-2 åren så kan vi bekräfta att detta stämmer. Vi vet ännu inte hur men vi håller på och jobbar på det och har redan etablerat kontakt med bank och polisväsendet. Vi kan inte gå in på ytterligare detaljer just nu men vi kommer att föra en löpande dialog med våra medlemmar då vi tror på transparens och öppenhet. Föreningen har dock pengar och kommer bedriva verksamhet som vanligt.

Vi vill be alla våra medlemmar att undvika sprida spekulationer i frågan tills det att en ordentlig utredning kunnat göras. Spekulationer försvårar bara arbetet för alla inblandade. Vi kommer att hålla alla uppdaterade löpande.

Sociala medier

Vad gäller våra sociala medier så har sittande styrelse just nu INTE kontroll över vår Facebooksida samt att det instagramkonto som var kopplat till föreningen har bytt namn. Vi har istället valt att öppna ett nytt konto på Instagram. Vad gäller sidan på Facebook så jobbar vi på att få kontrollen över den.

Hemsidan

Vår hemsida kommer att göras om en del och innehållet kommer göras mer tillgängligt för våra medlemmar. Vi jobbar också för att göra hemsidan mer levande och söker därför medlemmar som gärna vill skriva innehåll. Det kan vara om din senaste kreation eller en guide i hur man skapar – valet är ditt men ska givetvis vara relaterat till föreningen och dess verksamhet. Om du är intresserad så kontakta styrelsen via e-post (adresser finns längre ner).

Styrelsen

Den nya styrelsen är som följer:

Ordförande

Kimberley Åhage

Sekreterare

Tove Norkvist

Kassör

Daniel Melin

Ledamöter

Andreas Luoto Virtanen

Olivia Kristiansson

Revisor

Tommy Johansson

Samtliga i styrelsen kan nås via styrelse@cosplayforeningen.se eller via fornamn@cosplayforeningen.se

fotot är taget av Franck Barske – en fransk fotograf, då vi just nu inte har någon direkt bildbank att plocka ur själva, något som ska åtgärdas under året, vi lovar!!