Protokoll

Här kan ni läsa alla protokoll från våra möten

Nedan visas alla styrelseprotokoll från och med styrelsen 2019. Då tidigare styrelseprotokoll inte omfattas av vår nya policy kring transparens så har vi därför valt att inte publicera dem här.

Protokoll som innehåller känslig information justeras alltid för att dölja sådan information innan de publiceras här. Om så är fallet så kommer det att tydligt framgå i dokumentet.