Styrdokument

Styrdokumenten är dokument som styr särskilda områden i föreningen. Ungefär som stadgar men lite mer.. light

Här finns föreningens alla aktiva styrdokument. Ett styrdokument fungerar som riktlinjer och ska hjälpa till med att vägleda föreningen i dess verksamhet. De kan jämföras med föreningens stadgar med skillnaden att ett styrdokument kan ändras på beslut av styrelsen.